Ny PAH-brosjyre

Bayer og PHA Europe har arbeidet sammen for å lage en brosjyre for PAH-pasienter og deres pårørende. I brosjyren finner du lettfattelig informasjon om sykdommen, hvordan den arter seg og praktisk informasjon om hvordan man lever med PAH.


Brosjyren er kun på engelsk, men den vil forhåpentligvis kunne forstås av de fleste. Her er en oversikt over noen av kapitlene:


- Hva er PH?

- Hva er PAH, og hvordan er PAH forskjellig fra andre former for PH?

- Erfaringer med pasienter som lever med PAH

- Hvordan føles det å ha PAH?

- Hvordan kan jeg og min lege finne ut hvilken behandling som er best for meg?

- Praktiske råd for å leve med PAH

- Jeg er pårørende. Hvordan kan jeg støtte en som lever med PAH?


Du finner brosjyren her.


Skjermbilde 2018-06-13 kl. 23.48.09


© Hall Skåra 2011