Pasienttreff på Feiringklinikken

PHA Norge arrangerer også i år et pasienttreff. Som i fjor legges treffet til Feiringklinikken. Ved å benytte en helg i juni, vil pasientene som deltar på rehabiliteringsoppholdet enkelt også kunne delta på pasienttreffet.


Selve programmet starter lørdag morgen 13. juni og avsluttes ved lunsjtider søndag 14. juni. Det enkleste er nok å ankomme klinikken på fredagen. Feiringklinikken har overnattingskapasitet til alle deltagerne. Som i fjor kan hver pasient invitere med seg en pårørende. 


Programmet for treffet er ennå ikke helt fastsatt, men dette vil bli annonsert her på våre hjemmesider så snart det foreligger. Treffet vil trolig være kostnadsfritt for deltagerne. Vi vil, som i fjor, be vår moderorganisasjon LHL og farmasøytisk industri om økonomisk støtte. 


Du kan lese mer om fjorårets treff her og får oversikt over fjorårets program her.


Vennligst send påmelding til Sølvi (solvi@pha-no.com) og angi om du kommer med ledsaker samt gi et omtrentlig overslag over dine reisekostnader. 


Treffet er åpent for LHLs medlemmer. (Følge instruksen på våre hjemmesider her for å tegne medlemskap.)© Hall Skåra 2011