Skandinavisk treff i Stockholm

Det finnes PH-foreninger i både Norge, Danmark og Sverige. Det er mange likheter mellom foreningene og i møtet, som ble avholdt i Stockholm 26. mai, diskuterte man muligheten for nærmere samarbeid mellom de tre foreningene.


Hver forening stilte med to representanter til møtet. Fra Norge deltok Hall Skåra og Sølvi Molnes. En rekke mulige samarbeidsområder ble diskutert, og man konkluderte med et tettere samarbeid på flere områder. Det gjaldt bl.a. arrangementet World PH Day 2016 og foreldregruppe for PH-syke barn. Et styremedlem fra den danske foreningen vil dessuten delta på det kommende norske PH-treffet på Feiringklinikken samt delta på Feiringklinikkens tre uker lange rehabiliteringsopphold for PH-pasienter. 


"Møtet var en fin anledning til å knytte våre tre foreninger tettere sammen. Sykdommer kjenner, som kjent, ingen landegrenser, og våre tre foreninger jobber med mange av de samme utfordringene,» uttalte Hall i etterkant av møtet.


Treffet ble muliggjort etter støtte fra de farmasøytiske fimaene Bayer og Actelion.


IMG 1861


IMG 1855


© Hall Skåra 2011