Påvirker kostholdet lungene?

Ja, viser en amerikansk studie som ble gjennomført av 12 500 personer. Det er LHL som gjengir hovedkonklusjonene i studien på sin hjemmeside. LHL fokuserer på sykdommen kols i artikkelen, men det er ingen grunn til å tro at ikke også PH-pasienter vil kunne nyte godt av en forbedret lungefunksjon som følge av et godt kosthold.


Nå nevner riktignok LHL i sin artikkel at personene som har et godt kosthold, trolig ofte også har en sunnere livsstil enn personene som har et dårlig kosthold. Undersøkelsen viste imidlertid at selv om man tok høyde for disse faktorene, var det udiskutabelt at også kostholdet påvirket lungefunksjonen.


Konklusjonene fra den amerkanske undersøkelsen har også tidligere vært belyst overfør PH-pasienter. Man har vist at mye frukt og grønnsaker utvider blodårene og dermed bidrar til å senke blodtrykket i lungene.


Kriteriene for et godt kosthold i den amerikanske studien var:


  • Mye fukt, grønnsaker og blegvekster
  • Fullkorn
  • Meieriprodukter (melk eller soyamelk, yoghurt og ost)
  • Proteinkilder (inklusive bønner og erter)
  • Mer umettet fett enn mettet fett
  • Mindre mengder fiine kornprodukter, salt og «tomme kalorier» 


Kilde: LHL


kvinne.supermarked.handler.122x675


© Hall Skåra 2011