PH-brosjyre

PH-firmaet Actelion har laget en flott PH-brosjyre. Brosjyren har tittelen "For deg som har fått diagnosen pulmonal arteriell hypertensjon", og er nok i første rekke rettet mot nye pasienter. Men også personer som har levd med diagnosen en stund, vil nok ha godt utbytte av å lese brosjyren. Det samme gjelder pårørende som ønsker å vite mer om sykdommen pulmonal hypertensjon.


Actelion har bedt spesialister samt representant fra vår pasientforening om å gi innspill til brosjyren. Disse har blitt tatt hensyn til, og brosjyren er m.a.o. godt kvalitetssikret. Her er en kapitteloversikt:


- Hva er PAH?

- Hvor får man PAH?

- Hva skjer i kroppen når man har PAH?

- De vanligste symptomene

- Hvordan behandles PAH?

- Hva kan du selv gjøre for å føle deg bedre?

- Bra mat når man har PAH

- Være fysisk aktiv

- Graviditet

- Leve med PAH

- Pasientforeninger


Actelion sender deg gjerne én eller flere brosjyrer. Ta kontakt med PHA Norge her, så formidler vi kontakten. Brosjyren er også tilrettelagt for Internett. Du kan aksessere websidene her


PAH brosjyre


© Hall Skåra 2011