QTI571

Bak dette kryptiske navnet skjuler det seg en PH-medisin fra Novartis som er under uttesting. Fase III, som gikk under navnet IMPRES, er nettopp avsluttet. Det betyr at medisinen er testet på en større gruppe PH-pasienter. 202 pasienter deltok i det 24 uker lange testprogrammet, og QTI571 (som inneholder virkestoffet imatinib) viste seg effektiv i forhold til placebo.


"Resultatet er imponerende siden det ble oppnådd på pasienter som allerede i dag bruker to eller flere PH-medisiner," uttaler dr Marius Hoeper. Dermed kan QTI571 vise seg å bli en viktig medisin for de pasientene som ikke responderer tilstrekkelig på medisinering selv når to eller flere medikamenter blir benyttet.


QTI571 kommer i pilleform. Medisinen hører hjemme i gruppa endotelin-antagonister siden den har som mål å forhindre en ukontrollerbar vekst av de myke muskercellene som omkranser blodårene i lungene. Nå som testfase III er avsluttet, vil forhåpentligvis medisinen snart godkjennes og bli tilgjengelig på markedet.


Kilde: wallstreet:online

© Hall Skåra 2011