PH brukerkonferanse

PHA USA og Actelion har gitt oss økonomisk støtte til gjennomføre vår første brukerkonferanse. Holmen Fjordhotell er booket og alt ligger til rette for en flott konferanse 24. og 25. september.


Konferansen blir en fin anledning for PH-pasienter og pårørende til å møtes for å lære mer om PH og dessuten utveksle erfaringer med hverandre. Vi får bl.a. informasjon fra noen av landets ledende spesialister på området mht sykdom og rehabilitering.


Vi starter konferansen med lunsj lørdag 24. september og avslutter konferansen med lunsj søndag 25. september. Konferansen blir gratis for deltagerne og det vil sannsynligvis også bli anledning til å ta med en pårørende. (Avhengig av antall deltagere.) Dersom økonomien tillater det, blir det forhåpentligvis også mulig å gi økonomisk støtte til de som kommer utenbysfra.


Du kan få en foreløpig agenda samt melde deg på konferansen ved å sende en kort epost til Hall. Oppgi samtidig om du ønsker å ta med en pårørende dersom det blir økonomisk rom for dette.


Velkommen til vår første brukerkonferanse!

© Hall Skåra 2011