Reisebrev fra USA - II

SølviI går (onsdag) startet konferansen for de internasjonale gjestene.  Det var velkomstmiddag og vi var invitert som representanter for Norge. Vi plasserte oss midt i smørøyet ved at vi ble sittende på bord sammen med de fire grunnleggerne av denne konferansen som så dagens lys for 20 år siden. Det er 10 års jubileum i år og det er 26 nasjoner tilstede, men kun Norge og England av de Nord-Europeiske landene ellers Spania, Frankrike og Tjekkia. Sør-Amerika er godt representert samt Sør-Afrika, Kina, Japan, New Zealand og Australia. Canada og USA har ellers de største delegasjonene.

I dag (onsdag) var det internasonal ledersamling med en omfattende agenda. Det var mye fokus rundt organisasjons bygging og viktigheten av dette samt hvordan man kan skaffe midler til kampanjer og drift av organisasjonene. Her er mange gode innspill som vi kan nyttiggjøre oss i utvikling av vår egen organisasjon. Det er flere organisasjoner med fast ansatte som igjen gir flere muligheter til drift samt til å jobbe for å skaffe mer midler.

Det var også en del sterke historier og vi vil etterhvert som de foreligger legge ut linker til disse. Spesielt den kinesiske fikk frem tårene hos mange.  Det er også store forskjeller i tilgjengelig medisinering og i dekning av kostnader rundt medisiner. Etter slike presentasjoner så er vi veldig glad for å være norske selv om også vi har våre utfordringer.

Arrangementet er upåklagelig så langt.

Dagens historie må være drosjesjåføren som ikke hadde hørt om Norge, men etterhvert som vi forsøkte å forklare så lurte han på om vi var under styring/herredømme av USA eller England.  Men etter å ha diskutert litt fotball så skjønte han etterhvert hvor vi holdt til og at vi var et fritt land.

Vi skulle også overbringe hilsen fra de israelske representantene til Hall.

I morgen er det en ny full dag og nytt brev kommer.


Sølvi og Ole


Skjermbilde 2012-06-21 kl. 08.52.16


© Hall Skåra 2011