Slankepiller

I dagspressen kan vi igjen lese om slankepiller som gir hjerteproblemer. I PH-miljøer er man godt kjent med dette problemet. For slankepiller forårsaket mange PH-tilfeller rundt om i verden fra 1960-tallet helt frem til slutten av århundret. 


Slankepillene det var snakk om den gang, inneholdt stoffene fenfluramin og dexfenfluramin (Reduc, Pondimin og «fen-phen»). Pillene var på markedet i USA frem til september 1997, mens Europa hadde tilsvarende piller på markedet fra 1967 til 1973. I Europa anslo man at 2 % av brukerne av slankepillene utviklet PH, mens tilsvarende tall i USA var 46 av 1.000.000. Siden man blant den øvrige befolkningen ser at 2 av 1.000.000 får PH, var m.a.o. risikoen for å utvikle PH hos brukerne av slankepiller i USA 23 ganger høyere enn normalt. I noen tilfeller gikk det over 10 år fra man benyttet slankepillene til PH-diagnosen ble stilt. 


Nå rapporterer riktignok ikke pressen at slankepillene det denne gang er snakk om kan gi brukerne PH. Det er faren for å bli rammet av hjerteinfarkt eller slag som er 10-20 prosent høyere enn normalt. Uansett kan det nok ofte være greit å sørge for vektkontroll på den gode, gamle måten: Fokus på godt kosthold og mye fysisk aktivitet...Kilde: VGDagbladet og «A patient’s survival guide - American Pulmonary Hypertension Association»

© Hall Skåra 2011