Organdonasjon

Det viser seg at det ble utført rekordmange organdonasjoner i Norge i 2009. Ifølge VG Nett var det for første gang mer enn 100 donasjoner i Norge. Hele 429 nordmenn fikk operert inn nye organer, og dette er også mer enn noen gang tidligere.


Oversikten viser at de fleste av transplantasjonene var nyretransplantasjoner. Tallene viser videre at antall hjertetransplantasjoner har gått noe ned de siste årene.


Det vises til to årsaker til de rekordmange donasjonene. På den ene siden ble færre organer forkastet i 2009 enn tidligere. (25 prosent i 2009 i motsetning til 29 prosent i 2008). Dernest antar man at antall organdonasjoner har økt som følge av at dette er et tema som stadig flere nordmenn har et bevisst forhold til. Facebook-gruppen «Organdonasjon redder liv» underbygget dette. Gruppen har p.t. over 160.000 medlemmer!


Kilde: VG Nett + «Organdonasjon redder liv»

© Hall Skåra 2011