Tony Huesman

Den eneste måten man i dag kan bli kvitt pulmonal hypertensjon på, er å foreta en lungetransplantasjon. I noen tilfeller bytter man da også hjertet samtidig. Dette er selvsagt ingen triviell operasjon, men mange lever lenge med transplanterte organer. Det er Tony Huesman et godt eksempel på.


Huesman døde dessverre 9 august, 2009. Det var da gått over 31 år siden han gjennomgikk hjertetransplantasjonen! Dette er en foreløpig rekord. 


Huesmans hjerte ble angrepet av et virus da han gikk på videregående skole i Ohio. Noen få år senere fikk han altså byttet hjertet. Legene anslo da at han kunne leve fem år med det nye organet. Huesman flyttet etter hvert hjem til sin hjemby Dayton i Ohio hvor han begynte å jobbe i en sportsforretning. Han giftet seg i 1997.


Hjertet hans fungerte faktisk fint selv helt opp til hans bortgang. Det var kreft som til slutt tok livet av Huesman.

© Hall Skåra 2011