Trekkes fra markedet

Pfizer opplyste nylig at deres PH-medisin Thelin trekkes fra markedet. Virkestoffet i medisinen er kalt Sitaxsentan og tilhører gruppen endotelin-antagonister. (Les mer om denne medisintypen på vår hjemmeside her.)


Pfizer foretok i 2008 oppkjøp av firmaet Encysive Pharmaceuticals Inc. Sistnevnte hadde utviklet PH-medisinen Thelin, og Pfizer hadde nok forhåpninger om at medisinen skulle bli en suksess og bli brukt som kombinasjonsterapi sammen med Viagra. Encysive hadde på dette tidspunkt forgjeves forsøkt å få medisinen godkjent i USA. Thelin ble imidlertid godkjent for bruk i EU i 2006, og Canada og Australia i 2007. Pfizer rapporterte om et salg av medisinen på 44,4 millioner dollar de ni første månedene i 2010.


Det er velkjent at denne type medisiner kan føre til leverproblemer. De initielle forsøkene viste imidlertid at det kun var en liten prosentandel som ikke tolererte medisinen. Nå rapporterer imidlertid Pfizer at Thelin kan gi leverproblemer som ikke er så lette å oppdage ved rutinekontroll, og at problemene kan vedvare selv etter at pasientene slutter å ta medisinen. Pfizer viser til to dødsfall, som trolig skyldes Thelin, i sin begrunnelse fra å trekke medisinen fra markedet. Dermed har både Pfizer og PH-pasientene dessverre lidt et nederlag.


Kilde: VG NettWikipediaFaultyDrugs

© Hall Skåra 2011