Unge kvinnelige PAH-pasienter

PAH er en sykdom som rammer både menn og kvinner samt personer i alle aldre. Dermed er det dessverre også en del yngre kvinner som rammes av sykdommen. Actelion har valgt å fokusere på noen av disse kvinnene og vise at livskvaliteten kan være god til tross for den alvorlige diagnosen. Actelion har bedt kvinnene fortelle om sine fritidssysler og hva de gjør for å få tankene bort fra sykdommen.


På websidene til Actelion presenteres ni inspirerende kvinner fra ni forskjellige europeiske land. Felles for dem alle er at de lider av PAH, men at de har fritidssysler og karrierer som jevnaldrende friske kvinner. Historiene til kvinnene er nok ment som inspirasjonskilde til andre unge som lider av PAH og Actelion har laget flotte plakater som kan lastes ned, skrives ut og henges opp på egnede steder. I tillegg har Actelion også laget en guide til helsearbeidere som gir anbefalinger om hvordan man best mulig kan hjelpe unge personer som lider av PAH. 


Les mer om kvinnene på Actelions websider her
© Hall Skåra 2011