Rehabilitering 2018

Også i år tilbys det rehabilitering for PH-pasienter. Tidligere har dette foregått på Feiringklinikken, men klinikken er nå, som kjent, nedlagt og erstattet med LHL-sykehuset Gardermoen.


Det er sjuende gang det tilbys denne type rehabilitering, og du kan lese mer om oppholdet fra 2016 her, fra 2015-oppholdet her, fra 2014-oppholdet her og en artikkel på LHLs hjemmeside fra 2013-oppholdet her


Det blir i år to rehabiliteringsopphold for PH-pasienter. Begge oppholdene er på fire uker. Det første starter 30. april og det neste 20. august. Se informasjonsskrivet her for å lære mer om rehabiliteringstilbudet. Seksjonsleder Nina Midthun fra rehabiliteringsavdelingen kan nås på telefon 67 02 30 00 (sentralbordet) eller epost vedr ytterligere spørsmål relatert til oppholdet.


I løpet av de fire ukene, vil man få et tilrettelagt individuelt treningsopplegg. Man trener i trygge omgivelser med eksperter rundt seg. Man blir fulgt opp av lege, sykepleier, idrettspedagog, fysioterapeut, ernæringsfysiolog og psykolog. På programmet står bl.a. teoretisk og praktisk kostlære samt sykdomslære og treningsteori. De fleste deltagerne vil bo i egne leiligheter som er i nær tilknytning til klinikken. Noen vil også bo på hotellrom på selve klinikken. All måltid inntas i spisesalen på klinikken. Det er nok uten tvil godt for en PH-pasient å kunne tilbringe disse fire ukene på rehabiliteringsklinikken der man kun har seg selv i fokus...


Du kan laste ned søknadsskjemaet ved å trykke her. (Skjemaet refererer til Feiringklinikken, men kan benyttes inntil vi mottar nytt skjema fra LHL-sykehuset Gardermoen.) Oppholdet er gratis for deltagerne, og dersom du er interessert i å delta, bør du sende inn søknadsskjemaet så raskt som mulig siden det er plassbegrensninger.


Vel møtt til rehabiliteringsopphold for PH-pasienter på det splitter nye LHL-sykehuset på Gardermoen!


Skjermbilde 2018-03-05 kl. 11.49.30


© Hall Skåra 2011