Bot

Tidligere helseminister i Bulgaria, Evgeni Zhelev, fikk nylig en bot på 250 lev. I norske kroner tilsvarer dette kun litt over 1000 kroner så boten er m.a.o. nok mest av symbolsk karakter. Men det er liten tvil om boten allikevel har stor betydning.


Boten ble gitt av en kommisjonen som skal beskytte innbyggerne mot diskriminering. Det var tre grupper som representerer sjeldne sykdommer som hadde klaget den tidligere helseministeren inn for kommisjonen. De beskyldte ham for ikke å ta deres sykdom på alvor og antydet at dette gjøres bevisst for at det offentlige skal spare penger. 


En av de tre gruppene representerer personer med sykdommen pulmonal hypertensjon. Det er i dag registrert 36 personer i Bulgaria som lider av PH, og Zhelev ble bøtelagt for bl.a. ikke å godkjenne medisinering av PH-pasientene. (Mediene antyder at effektiv PH-medisin koster omlag 8000 kroner pr måned.) Med en befolkning på 7,2 millioner innbyggere synes også antall registrerte PH-pasienter mistenkelig lavt. 


Boten forventes å være en kraftig påminnelse til sittende helseminister om å håndtere disse helseproblemene annerledes enn hva hans forgjenger har gjort.


Kilde:  Novinie.com og blogginnlegg til PHAs leder

© Hall Skåra 2011