God langtidseffekt

Det er nå over to år siden de første pasientene begynte å benytte medisinen som i Norge går under navnet Volibris. Og forskning viser at langtidsvirkningen av medisinen er like positiv som de første testene skulle tilsi.


Virkestoffet i Volibris er Ambrisentan. Dette tilhører medisingruppen Endothelin-antagonister. Du kan lese mer om hvordan disse medisinene fungerer i vår medisinseksjon her


Endothelin-antagonistene skilles ut i leveren og dette har bl.a. medført problemer for en del pasienter som har tatt Tracleer. (Medisinen ble tilgjengelig noen år før Volibris.) Tester har vist at om lag 10 % av pasientene måtte slutte med Tracleer pga forhøyede leververdier. Etter to års erfaring med Volibris, viser det seg at den tilsvarende prosentsatsen for denne medisinen er kun 2 %. Legene påpeker imidlertid at en kontinuerlig monitorering av leververdiene også er nødvendig for alle som benytter Volibris.


Langtidserfaringene bekrefter også det som ble påvist under uttestingen av medisinen - at det er dosene på 5 og 10 mg som gir best resultat. (Medisinen tas kun 1 gang pr dag.) Etter to års bruk gav dosene hhv 23 og 28 meter bedre gjennomsnittlig resultat på seks minutters gangtest.


Kanskje enda mer oppløftende er det at Volibris synes effektivt å stagnere en negativ sykdomsutvikling. Etter to års bruk viste det seg at hele 88 % (10 mg) av pasientene ikke hadde hatt en forverring av sykdommen!


Kilde: TheHeart.org

© Hall Skåra 2011