Depresjon

Personer som lider av en kronisk sykdom, som f.eks. kreft, diabetes eller en hjertelidelse, har tre ganger så stor sannsynlighet til å bli deprimert sammenlignet med friske personer. Blir man behandlet for depresjonen, viser det seg også at det ofte hjelper på den underliggende kroniske sykdommen. 


Dr David Kessler på Bristol University opplyser at almenpraktiserende leger ofte kun fokuserer på fysiske tilstander. «Legene bør også holde et øye med den psykiske helsen til pasientene. Det er mye som kan hjelpe personer som er deprimerte som f.eks. fysisk aktivitet, psykologitimer eller medisiner.»

© Hall Skåra 2011