Debatt om organdonasjon

Vi har tidligere skrevet om en organdonasjon som skapte debatt i England. Nå har den samme debatten blusset opp igjen. Denne gang var det en jente (Lindsay Scott) på 28 år med sykdommen cystisk fibrose som hadde behov for nye lunger. Hun var lykkelig da hun ble transplantert, men de nye lungene voldte henne imidlertid mye besvær. Fem måneder etter operasjonen døde hun dessverre. 


I etterkant har det vist seg at lungene hun fikk tilhørte en som hadde vært storrøyker i 30 år. Om det var dette som var årsaken til Lindsay døde etter transplantasjonen er uvisst. Debatt har det uansett skapt. Blant annet er det mange som nå tar til orde for at man skal kunne få bedre innsyn i journalen til donoren. 


«Lindsay ville vært forferdet om hun visste at hun skulle få lunger fra en røyker og helt sikker takket nei til transplantasjonen,» sier pappa Allan. «Hun var alltid en anti-røyker på grunn av sykdommen sin. Det er utrolig at en person som skal gjennomgå en dobbelt lungetransplantasjon, ikke blir gitt alle fakta,» avslutter han.

© Hall Skåra 2011