Operasangerinne

Charity Sunshine Tillemann-Dick hadde en drøm om å bli operasangerinne helt siden hun så sin første operaforestilling som fireåring. Hun levde ut drømmen sin, og ble profesjonell sangerinne i ung alder. Men da hun ble 21 år gammel, fikk hun diagnosen pulmonal hypertensjon og hun fryktet for sin karriere. «Å synge opera krever gode lunger,» forteller Charity, «det er veldig krevende arbeid.»


Hun fortalte ikke mange om sin sykdom, og fortsatte å opptre til tross for at hun var avhengig av IV-medisinering. Men i 2009 begynte hun å få problemer med å synge, og måtte avlyse over 100 konserter i løpet av året. Det var da hun forstod at karrieren som operasangerinne nok var over.


September 2009 gjennomgikk hun en hjerte- og lungetransplantasjon og ble utskrevet fra sykehuset ved juletider. Hun var da fast bestemt på å gjenoppta sin sangkarriere. Hun begynte forsiktig ved å nynne. Deretter beveget hun seg over på jazz og folkemusikk, før hun igjen forsøkte seg på opera. Og i mars 2010 begynte hun igjen å ta sangtimer hos sin gamle sanginstruktør. Og snart stod hun på scenen igjen - denne gang på sykehuset som opererte henne. Hun dediserte konserten til legene, sykepleierskene og sykehuspersonellet som hjalp henne igjennom den vanskelige sykdomsperioden.


«Det er virkelig en stor drøm som går i oppfyllelse for meg å komme tilbake å synge her i Cleveland. Det har jo ikke gått ett år engang siden jeg ble operert. Det er et mirakel og jeg er veldig glad for å kunne dele det med de som hjalp meg,» sier den lykkelige operasangerinnen.© Hall Skåra 2011