Viagra

Mange blir veldig overrasket når PH-pasienter forteller at Viagra er en vanlig medisin for PH-pasienter. Medisinen er jo verdenskjent for et helt annet bruksområde enn å hjelpe lunge- og hjertesyke pasienter. Men medisinen bidrar til å utvide blodårene også i lungene og på den måten lette blodgjennomstrømningen. Og det er jo akkurat det PH-pasienter sliter med - høyt blodtrykk i lungene med tilhørende dårlig oksygenmetning i blodet. Dertil kommer også ekstra belastning på høyre del av hjertet som jobber hardt for å pumpe blodet gjennom det lille kretsløpet.


Nå er jo riktignok doseringen av Viagra til PH-pasienter noe annerledes enn dosering personer med potensproblemer tar. Normalt tar en PH-pasienter tre Viagra-tabletter daglig hver med 20 mg av virkestoffet Sildanafil. Som potensmedisin brukes normalt doser på 100 eller 200 mg.


Det er heller ikke så uvanlig at Viagra benyttes av personer som skal oppholde seg i store høyder. Oksygennivået i lufta i høyden er jo mindre enn på havnivå, og dermed sliter f.eks. klatrere som oppholder seg på høye fjell med samme problem som PH-pasienter: Lavt oksygennivå i blodet. Viagra har derfor blitt brukt av f.eks. Himalaya-ekspedisjoner.


Nylig skapte det avisoverskrifter da det ble kjent at Beckham & co. muligens vil benytte Viagra under fotball-NM i Sør-Afrika. Det er idrettsforskeren Richard Pullen som har fått i oppdrag å hjelpe Englands landslag i fotball med høydeproblematikken.


«Jeg kommer til å informere dem om de mulige fordelene forbundet med bruk av Viagra når det gjelder kamper spilt i stor høyde,» uttaler Pullen til News of the World. Leserne av VG Nett har ingen stor tro på at dette vil hjelpe fotballspillerne. Over 60 % av dem mener at dette er «noe stort tull». At medisinen hjelper PH-pasienter er i alle fall vitenskaplig bevist og ikke tull...


Kilde: VG Nett

© Hall Skåra 2011