Korrekt dosering?

Å dosere medisin korrekt er ikke så lett. For ingen pasienter er jo ikke like og medisinen nedbrytes i forskjellig tempo hos oss alle. I tillegg viser det seg at også andre ytre faktorer påvirker nedbrytingen av medisin.


Uttesting av ny medisin går igjennom faser før den blir generelt tilgjengelig på markedet. I løpet av fire faser forsøker man bl.a. å finne korrekt dosering ved å teste forskjellige doseringsvalg og hvilken effekt doseringen har på pasientene. I tillegg til hvilken effekt medisinen har på sykdomsutviklingen, tester man selvsagt også om økt dosering gir uønskede effekter. Dette kan være en vanskelig balansegang. Mer medisin gir ofte bedre effekt mht sykdomsutviklingen, men det øker også faren for uønsket effekt som f.eks. at leveren har problemer med å bryte ned medisinen.


I radioprogrammet ”Verdt å vite”, har man fokusert på medisindosering ved flere anledninger. Professor Refsum forteller bl.a. at psykiatriske pasienter som gikk fast på en antipsykotisk medisin, hadde stor variasjon av medisinnivået i blodet. Det viste seg bl.a. at røyking påvirket enzymer som bryter ned medisinen i leveren. Nedbrytingen gikk faktisk dobbelt så raskt hos røykerne enn hos ikke-røykerne. Den sistnevnte gruppen hadde m.a.o. dobbelt så stor mengde medisin i blodet enn røykerne! Det er også allment kjent at grapefrukt bremser enzymenes virkning slik at resultatet blir overdosering, mens johannesurt setter fart på enzymene slik at man må ta mer medisin for å få samme konsentrasjon i blodet.


Dette gjelder ikke bare antipsykotisk medisin. VG hadde nylig en artikkel som viser at også kjente PH-medisiner som Viagra og Merevan er påvirket av grapefruktjuice og johannesurt. 


Når det gjelder blodfortynnende medisin, er det jo forholdsvis enkelt å finne korrekt medisinering. Jevnlige blodprøver vil avsløre tykkelsen på blodet (INR-nivå), og dermed kan man lett justere doseringingen. (Legg også merke til at vitamin K påvirker tykkelsen på blodet, og at det ikke er tilrådelig med hyppige store kostholdsendringer når man går på blodfortynnende medisin. Les mer om dette på vår hjemmeside.) Når det gjelder Viagra og andre PH-medisiner, er det nok ikke like enkelt å finne korrekt doseringnivå. Her må man jo rett og slett se hvordan sykdommen utvikler seg og om medisinen har ønsket effekt. Ultralyd av hjertet samt enkelte blodprøver, vil imidlertid kunne avsløre noe om hvilken effekt medisinen har på sykdommen. (Høyresidig hjertekateterisering gir nok det beste svaret siden man da kan foreta en direkte måling av tykket i lungene.) Enkelte medisiner utskilles i leveren (som f.eks. Bosentan), og jevnlige blodprøver vil da avsløre om doseringsmengden ikke tolereres av pasienten. 


Tester viser ellers at mellom 60 og 70 prosent av oss har gener som gjør at leveren bryter ned medisinen slik produsenten har forutsatt. Fem prosent vil få null virkning fordi de har en genvariant som gjør at enkelte medisiner brytes ned veldig fort, mens tjuefem prosent har arvet en genvariant som gjør at vi bryter ned medisinen langsommere. Det er m.a.o. vanskelig å anslå korrekt dosering av en medisin for en gitt pasient siden variasjonene er store og høyst individuelle. 


Kilder:


VG: 


Dødelig cocktail


Verdt å vite (NRK):


Én pille til deg = ti piller til meg 


Røykere trenger mer anti-psykotisk medisin

© Hall Skåra 2011