Fysisk aktivitet

Dagbladet publiserte nylig en artikkel om KOLS-syke Tore. For tre år siden så livet mørkt ut for ham, og iflg avisen var helsen så skral at han forberedte seg på å dø. I dag lever han imidlertid i beste velgående og mener selv at dette skyldes at han startet med tilrettelagt fysisk aktivitet. 


- At lungekapasiteten til Tore har forbedret seg såpass mye de siste tre årene er oppsiktsvekkende, mener fysioterapeut og treningscoach Linda Aarøen Lien. - Legene snakker i utgangspunktet bare om å bremse utviklingen av sykdommen, men noen begynner å skjønne at det kan være mer å hente med trening enn som så, sier hun videre.


Tilsvarende KOLS-pasienter sliter jo også PH-pasienter med sterkt redusert lungekapasitet. Forskning fra Tyskland har vist at også for PH-pasienter kan tilpasset fysisk aktivitet gi gode resultater. Imidletid er det viktig at treningen igangsettes av helsepersonell som har anledning til å følge pasientene tett under oppstartsfasen. For studier har vist at PH-pasienter normalt vil trene altfor hardt om de selv får ansvaret for treningen. Daglige korte gåturer kan ofte være tilstrekkelig i startfasen.


Som tidligere nevnt, har PHA Norge et samarbeid med Feiringklinikken. Våren 2012 oppholdt en gruppe PH-pasienter seg på klinikken i nærmere tre uker for å lære mer om bl.a. tilpasset fysisk aktivitet. Feiringklinikken opplyser at man trolig vil komme med tilsvarende tilbud i 2013. Dette vil i så fall annonseres på våre web-sider.


Vi har ellers også tidligere omtalt fysisk aktivitet og PH. Klikk her om du vil lese artikkelen og lære mer om dette temaet. 


I FIN FORM: Tore Pedersen Arnesen anno 2012 har virkelig livnet til, sin alvorlige sykdom til tross. Foto: Torgeir Bråthen / Nordlys

KOLS-syke Tore Pedersen Arnesen (Foto: Torgeir Bråthen / Nordlys)

© Hall Skåra 2011