Lovforslag

Det er for lite organer tilgjengelig i California. Det fikk Apples ubestridte leder, Steve Jobs, erfare da han for ett år siden fikk behov for en ny lever. Løsningen ble at han fikk foretatt levertransplantasjonen i Memphis - noe som trolig reddet hans liv.


Når man får førerkort i California eller fornyer sitt gamle kort, kan man oppgi at man ønsker å være organdonor. (Slik er det i de aller fleste amerikanske stater.) Dette blir deretter indikert på førerkortet slik at det er enkelt å se hvilket standpunkt en person har til organdonasjon dersom det skulle bli aktuelt. Undersøkelser viser at omlag 20 % velger å krysse av for å bli organdonor når de får førerkortet i California. 


Jobs er nå en sterk forkjemper for et nytt lovforslag som ble initiert av guvernør Arnold Schwarzenegger. Det pålegger de som utsteder førerkortene alltid å spørre vedkommende som skal motta førerkortet om de ønsker å krysse av for organdonasjon. Ved å gjennomføre dette enkle tiltaket, forventer man faktisk at antall tilgjengelige organer i California vil dobles. Dermed vil man trolig kunne redde mange av de 400 som hvert år dør mens de venter på å få utført en organtransplantasjon.


Kanskje en idé for oss i Norge også?

© Hall Skåra 2011