Trening

Sykdommen pulmonal hypertensjon setter ofte en solid begrensning på hvor mye fysisk aktivitet en pasient kan bedrive. Oksygenopptaket er jo ofte betydelig redusert, og dermed kan selv de enkleste fysiske aktivitetene, som f.eks. å gå i trapper, være en utfordring for en PH-pasient. 


Nyere forskning har imidlertid vist at også PH-pasienter trolig har nytte av fysisk aktivitet. Ved PH-senteret i Heidelberg i Tyskland har man forsket på trening for PH-pasienter og oppnådd gode resultater. Man benytter jo ofte 6 minutters gangtest som en enkel indikasjon på formen. Og gangtesten viste at pasientene hadde forbedret seg på nivå med hva man oppnådde med medisiner. Trykket i lungene viste seg noe overraskene ikke å være påvirket (verken i positiv eller negativ retning) av treningen. Konklusjonen var m.a.o. at lett trening medførte at lungene fungerte bedre selv om trykket var uendret. Trening synes m.a.o. å være positivt enten man er syk eller ikke. Uansett bør man selvsagt avklare all fysisk aktivitet med sin lege før man starter et treningsprogram.


Vår samarbeidsoganisasjon i USA kjører med jevne mellomrom telefonkonferanser. Temaet for konferansen torsdag 8. april kl. 20.00 norsk tid er «Exercise and PH: The Risks and the Benefits» («Trening og PH: Risikoene og fordelene») Registrer deg for telefonkonferansen her. (Dersom du ikke har anledning til å delta på konferansen, kan du alltid spille spille den av i etterkant. Telefonkonferanser som allerede er gjennomført finner du her.)

© Hall Skåra 2011