Mørk sjokolade

I 2002 viste studier det som de fleste nå vet: Mørk sjokolade er trolig sunt å spise. At det er spesielt bra for oss med sykdommen pulmonal hypertensjon, er nok imidlertid ikke så godt kjent.


Årsaken til at mørk sjokolade er sunt, er at den inneholder en kraftig antioksidant som kalles flavonoider. Denne finnes også i grønn te, rødvin og noen frukter og grønnsaker. Studier har vist at flavonoider hemmer dannelse av «dårlig» kolesterol (LDL) og at den minsker faren for at blodet skal klumpe seg og danne blodpropper.


Men enda viktigere for oss PH-pasienter, er at mørk sjokolade påvirker kroppens produksjon av nitrogenoksid (NO). Det er allmenn kjent at NO sørger for at blodårene utvider seg, og dermed lar blodet strømme friere gjennom blodårene inkludert lungene. Det samme effekten får man f.eks. også gjennom medisinen Viagra. 


Men man bør nok ikke slutte med sin PH-medisin og erstatte den med store mengder mørk sjokolade. For virkningen av sjokoladen er nok langt svakere enn medisinen. For i forsøkene som ble gjort, ble gjennomsnittlig systolisk blodtrykk senket med 2,9 mmHg og det diastoliske trykket i snitt med 1,9 mmHg. (Vanlig blodtrykksmåling av venstre ventrikkel - dvs måling på armen. Det er allikevel grunn til å tro at trykket i blodårene i lungene også reduseres noe.) Virkningen er m.a.o. begrenset, men resultatene er allikevel entydige. Med lys sjokolade oppnådde man ingen effekt. 


Forsøket pågikk i 18 uker og forsøkspersonene spiste en svært begrenset mengde sjokolade. Det var faktisk kun snakk om litt over 6 gram pr dag. Dette tilsvarer to ruter med Freias mørke kokesjokolade. Det ble ikke målt noen skadevirkninger etter inntaket av sjokoladen (som f.eks. vektøkning). Det er også viktig å merke seg at desto mørkere sjokoladen er, desto større er konsentrasjonen av flavonoidene. Sjokoladen bør nok inneholde minst 70 % kakao for å gi ønsket effekt. 

© Hall Skåra 2011