Standhaftig virus

Ny forskning på svineinfluensaviruset har vist at det er mer standhaftig enn vanlig influensavirus. «Studien viser at man ikke er smittebærer kun én dag eller to som ved vanlig influensa. Man kan trolig smitte andre i omlag én uke dersom man får svineinfluensa.» Dette uttaler Gaston De Serres, vitenskapsmann ved Institute of Public Health i Quebec.


Som tommelfingerregel har man ved ordinær influensa sagt at smittefaren forsvinner én dag etter at man er feberfri. Ved svineinfluensa synes hoste å være en bedre indikasjon på smittefare. Så lenge man hoster er det m.a.o. fare for at andre smittes.


Forskere i Canada tok slimprøver fra pasienter med påvist svineinfluensa åtte dager etter sykdomsutbruddet. Av 43 pasienter som ble testet, ble det påvist virus i prøvene i 19 til 75 prosent av dem. Dette avhengig av hva slags målinger som ble gjort. «Denne prosentandelen synes veldig høy. Det er imidlertid uklart hvor mye virus som skal til for at man skal kunne smitte andre. Den laveste prosentsatsen synes derfor mest pålitelig,» uttalte De Serres.


I et tilsvarende forsøk i Singapore, viste det seg at 80 prosent av pasientene hadde virus i slimhinnene fem dager etter sykdomsutbruddet, og 40 prosent etter sju dager. I noen tilfeller fant man viruset etter hele 16 dager! Dersom man startet med Tamiflu tidlig i utbruddsfasen, var antall påviste virus betydelig lavere. 

© Hall Skåra 2011