Tannhelse

God tannhelse er ikke bare viktig for utseende, men også for å hindre hjertesykdommer. Det har forskere ved University College London (UCL) slått fast nok en gang. Deres forskning, som inkluderte hele 11.000 forsøkspersoner, viser at risikoen for å få en hjertesykdom øker med hele 70 prosent for dem som ikke pusser tennene sammenlignet med dem som pusser dem to ganger daglig.


Artikkelen fremkommer i dagens nettutgave av Dagbladet, og mange har allerede valgt å kommentere den ferske artikkelen. De påpeker at de som ikke pusser tennene, trolig også har andre usunne uvaner som like så gjerne kan bidra til hjerteproblemene. Dette poenget har imidlertid forskerne forsøkt å ta høyde for i sin undersøkelse. 


Korrelasjonen mellom dårlig tannhelse og hjerteproblemer er både logisk og enkel: Dersom man ikke pusser tennene grundig, vil man ofte få problemer med tannkjøttet. Det vil kunne gå betennelse i tannkjøttet (periodontitt), og bakterier vil kunne finne veien inn i blodbanene og til hjertet. Gjennom blodprøver fant da også forskerne fra UCL tilstedeværelse av inflammatoriske stoffer i blodet hos de som slurvet med tannpussen. Disse betennelsene vil bl.a. kunne bidra til å tette blodårene noe som selvsagt bør unngås for enhver pris for en PH-pasient. For de som allerede har en hjerte- og lungelidelse blir m.a.o. tannpuss to ganger daglig samt bruk av tanntråd ekstra viktig.


Kilde: DagbladetUCL News

© Hall Skåra 2011