Rehabiliteringsopphold på Feiringklinikken

Også i år tilbyr Feiringklinikken rehabiliteringsopphold for PH-pasienter. Dette er andre gang klinikken tilbyr denne type rehabilitering, og du kan lese mer om oppholdet i 2012 her


Årets rehabiliteringsopphold finner sted 10. til 28. juni og søknadsfristen er satt til 20. april. Se informasjonsskrivet her fra avdelingsleder Nils Erling Myhr for å lære mer om rehabiliteringstilbudet. (NB: Datoene i brever stemmer ikke siden brevet ble skrevet i forkant av fjorårets opphold. All annen informasjon er imidlertid fremdeles relevant.)  


Du kan laste ned søknadsskjemaet ved å trykke her. Oppholdet er gratis for deltagerne, og dersom du er interessert i å delta bør du sende inn søknadsskjemaet så raskt som mulig siden det er plassbegrensninger.


Vel møtt til rehabiliteringsopphold for PH-pasienter på Feiringklinikken juni, 2013!© Hall Skåra 2011