Stamcellebehandling

Det foregår mye forskning på stamceller. Håpet er at stamcellebehandling vil kunne ha et bredt anvendelses-område i fremtiden inkludert behandling av PH-pasienter. 


På et sykehus i Montreal i Canada benyttet nylig legene stamceller til behandling av hjertepasienter som hadde gjennomgått bypass-operasjon. Cellene ble hentet fra beinmarg i hofta, og deretter bearbeidet i et laboratorium. Her blir de mest uferdige cellene isolert. Dette fordi disse cellene har vist seg mest effektive i bruk. Denne prosedyren tar normalt seks til åtte timer. Cellene blir deretter plassert tilbake i hjertet til pasienten.


«Stamceller har i det siste tiåret vist seg å hjelpe til med å regenerere og bistå med å reparere hjertet,» fastslår Dr. Nicolas Noiseux. «Dette er imidlertid første gang vi benytter denne type celler i forbindelse med en bypass-operasjon i Nord-Amerika.»


Det er tydelig at denne behandlingen fungerer, men hvordan den fungerer er fremdeles uklart for legene. Det finnes imidlertid flere teorier. Stamcellene blir kanskje omdannet til hjertemuskelatur og blodårer, ifølge Noiseux. En annen teori er at cellene forener seg med de skadede cellene og hjelper dem til å overleve.


Det vil nok ennå ta år før denne type stamcellebehandling blir benyttet i full skala. Først må det mer testing til for å sikre at behandlingen både er trygg og effektiv. I første omgang skal man høste mer erfaring med 20 flere hjertepasienter. 


Kilde: The Vancouver Sun

© Hall Skåra 2011