Vulkanutbrudd

Vulkanutbruddet på Island har hatt store følger for flytrafikken i Europa. Årsaken er vulkan-aske som har funnet veien til de øvre luftlag. Det naturlige spørsmålet for en PH-pasient er selvsagt om asken kan føre til pusteproblemer og være skadelig for en hjerte- og lungesyk person. Dette spørsmålet strides de lærde om.


De fleste ekspertene synes å mene at situasjonen ikke er farlig i øyeblikket. Mesteparten av asken synes å befinne seg i ca. 11.000 meters høyde, og konsentrasjonen av forurensende partikler på bakkenivå ser ut til å være lav. Riktignok kan nedbør ta med seg asken til bakken, men vannpartiklene vil også redusere mengden. 


Situasjonen følges kontinuerlig. Oppdatert informasjon finnes på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Statens Vegvesen har også egen nettside som viser de daglige målingene som blir foretatt landet over. Se også gjerne innom LHLs hjemmesidesom har relevant informasjon.

© Hall Skåra 2011